Kalorie – kcal

Kalorie je množství tepla potřebného k ohřátí jednoho gramu vody o 15° C o jeden stupeň. Ve skutečnosti se tímto slovem označuje tzv. velká kalorie neboli kilokalorie (1000 kalorií), zkráceně kcal). Tato jednotka udává množství energie dodané konzumací určité potraviny a výdej organismu (1 kcal = 4,18 kJ).