Slovník pojmů

Bioimpedanční analýza

Bioimpedance – měření vody a tuku v těle Tato metoda využívá slabé, pro lidské tělo naprosto bezpečné a nepostřehnutelné elektrické proudění. Měření je založeno na skutečnosti, že elektrický proud prochází snadněji tekutinou v našich svalech než tukem. Tělesný tuk funguje jako izolace - snižuje schopnost procházení elektrického proudění - proto nemůže být vypočítán přímo. Místo toho je určen nepřímo z naměřené váhy použitím následujícího vzorce: Objem tělesného tuku = váha těla - hmotnost svalů.

 

BMR – Bazální metabolismus

Bazální neboli základní (klidový) metabolismus. Basic Metabolic Rate nám vypočítá základní potřebu kalorií na den (24h.) Základní znamená, že pokud budeme ležet celý den v posteli a nebudeme nic vymýšlet, nebo se nijak hýbat, tak budeme spalovat kalorie ve výši BMR. Tělo tyto kalorie spálí na fungování mozku, dýchání, fungování orgánů, krevní oběh a další životně důležité funkce těla.

 

BMI – Index tělesné hmotnosti

BMI je zkratka Body Mass Index což v překladu znamená Index tělesné hmotnosti.Je jedním z nejpoužívanějších ukazatelů při měření obezity. Jednoduchým výpočtem tedy můžete zjistit v jaké kategorii se nacházíte a jakému vysokému zdravotnímu riziku se díky své váze vystavujete. BMI index platí pouze pro dospělé mezi 20 a 65 lety a nelze jej použít pro těhotné nebo kojící ženy ani pro jedince s nadměrně vypracovanými svaly. Dalším důležitým ukazatelem je také obvod pasu. Nejzávažnější je usazování tuku na břiše. Kritická hodnota pro obezitu je obvod nad 88 cm u žen a nad 102 cm u mužů. Zvýšené zdravotní riziko však vnímejte už od obvodu 80 cm u žen a 94 cm u mužů.

 

Klasifikace BMI

BMI Vyhodnocení Zdravotní rizika spojena s váhou
do 18,5 Podváha zvýšená až vysoká
18,5 až 24,9 Normální váha žádná
25 až 29,5 Mírná nadváha mírná
30 až 34,9 Obezita I. stupně zvýšená
35 až 39,9 Obezita II. stupně vysoká
40 a více Obezita III. stupně velmi vysoká

 

Zdravotní obtíže spojené s obezitou

S přibívajícím tukem v těle se zvyšuje zátěž na celý organizmus. S BMI nad 30 se výrazně zvyšuje riziko cukrovky 2. typu, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární choroby a oběhové problémy. Při BMI nad 30 je třeba vyhledat odbornou péči. Všeobecná výživová doporočení jsou v tomto případě nevhodná. Rady musí být šité na míru konkrétní osobě.

Kalorie – kcal

Kalorie je množství tepla potřebného k ohřátí jednoho gramu vody o 15° C o jeden stupeň. Ve skutečnosti se tímto slovem označuje tzv. velká kalorie neboli kilokalorie (1000 kalorií), zkráceně kcal). Tato jednotka udává množství energie dodané konzumací určité potraviny a výdej organismu (1 kcal = 4,18 kJ).

Metabolismus – látková výměna

Metabolismus je souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu a které slouží k tvorbě využitelné energie a látek potřebných pro činnost organismu. Trvale probíhají pochody katabolické a anabolické v různé intenzitě. Katabolismus je rozklad látek za současného uvolnění energie. Je charakterizován chybějícími rezervami glykogenu a mobilizací nesacharidových zdrojů energie – tuků a bílkovin. Probíhá při zvýšení tělesné pohybové aktivity a při udržování životních funkcí. Anabolismus je tvorba látek, při které se energie spotřebovává, nabídka substrátů je vyšší než jejich okamžitá potřeba. Vytvářejí se energetické rezervy, dochází k obnově a novotvorbě tkání. Anabolické děje převažují v situacích, kdy je tělesná aktivita omezena. Zdrojem energie jsou živiny obsažené v potravě, které jsou enzymaticky rozkládány a vstřebávány v trávicí soustavě. Sacharidy se štěpí na jednoduché cukry (monosacharidy). Nejvýznamnější je glukóza. Tuky (lipidy) jsou rozloženy na mastné kyseliny a glycerol, bílkoviny (proteiny) na aminokyseliny. Tyto jednoduché látky pak vstupují do složitých transformačních procesů intermediárního metabolismu, kde je energie vázaná v různých součástech potravy měněna v jeden společný využitelný zdroj – adenozintrifosfát – ATP.

Racionální výživa

Lorem ipsum